Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

czerwiec 2017

Koniec prac

Wykonawca zakończył prace związane z budową linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów. Ostatni etap dotyczył wpięcia linii do stacji elektroenergetycznej w Kozienicach. W najbliższym czasie odbędą testy i próby przed uruchomieniem linii 400 kV.

Akutalności czerwiec 2017 Akutalności czerwiec 2017
Akutalności czerwiec 2017maj 2017

Zdjęcia z gminy Wiśniew

Wykonawca zakończył prace budowlane. Oto fragment linii 400 kV w gminie Wiśniew.

Akutalności maj 2017 Akutalności maj 2017
Akutalności maj 2017marzec 2017

Koniec prac budowlanych

Zakończono wszystkie prace budowlane. Wykonawca czeka jedynie na zakończenie rozbudowy SE Siedlce Ujrzanów i SE Kozienice, by móc linię wprowadzić do obu stacji. Rozpoczęły się prace porządkowe oraz naprawy dróg dojazdowych.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.