Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

październik 2017

Linia Kozienice – Siedlce Ujrzanów oddana do użytku

Oddana do użytku w październiku 2017 r. linia elektroenergetyczna 400 kV z Kozienic do Ujrzanowa została zrealizowana na zlecenie PSE przez konsorcjum wykonawców: Elfeko S.A. (lider), Eltel Networks Energetyka S.A. i SPIE Elbud Gdańsk S.A., wyłonionych w przetargu publicznym ogłoszonym w 2013 r.

Linia elektroenergetyczna 400 kV z Kozienic do Ujrzanowa liczy ok 93,5 km i przebiega przez terytorium dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego, czterech powiatów: kozienickiego, garwolińskiego, siedleckiego i łukowskiego oraz dwunastu gmin: Kozienice, Maciejowice, Sobolew, Żelechów, Miastków Kościelny, Wodynie, Domanice, Wiśniew, Zbuczyn, Siedlce, Stoczek Łukowski, Łuków. Koszt jej budowy to 318 mln złotych netto.

Zrealizowana inwestycja stanowi odpowiedź na rosnący popyt na energię w tej części kraju oraz wyzwania z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był mocno wyeksploatowaną jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych.

Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV. Oprócz wybudowania linii 400 kV relacji Stanisławów – Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów niezbędna była budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów, w celu bezpośredniego doprowadzenia energii z elektrowni Kozienice.


ZOBACZ WSZYSTKIE
  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.