Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


Aktualności


październik 2017

Linia Kozienice – Siedlce Ujrzanów oddana do użytku

Oddana do użytku w październiku 2017 r. linia elektroenergetyczna 400 kV z Kozienic do Ujrzanowa została zrealizowana na zlecenie PSE przez konsorcjum wykonawców: Elfeko S.A. (lider), Eltel Networks Energetyka S.A. i SPIE Elbud Gdańsk S.A., wyłonionych w przetargu publicznym ogłoszonym w 2013 r.

Linia elektroenergetyczna 400 kV z Kozienic do Ujrzanowa liczy ok 93,5 km i przebiega przez terytorium dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego, czterech powiatów: kozienickiego, garwolińskiego, siedleckiego i łukowskiego oraz dwunastu gmin: Kozienice, Maciejowice, Sobolew, Żelechów, Miastków Kościelny, Wodynie, Domanice, Wiśniew, Zbuczyn, Siedlce, Stoczek Łukowski, Łuków. Koszt jej budowy to 318 mln złotych netto.

Zrealizowana inwestycja stanowi odpowiedź na rosnący popyt na energię w tej części kraju oraz wyzwania z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Do niedawna wschodnia część Mazowsza, w tym cały region Siedlec, zasilany był mocno wyeksploatowaną jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice – Siedlce, która pracowała maksymalnie na napięciu nie wyższym niż 110 kV. Ograniczało to w istotny sposób możliwości przyłączenia do sieci odbiorców indywidualnych oraz zakładów przemysłowych.

Obecnie przyjętym w PSE standardem jest zasilanie takich obszarów przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV. Oprócz wybudowania linii 400 kV relacji Stanisławów – Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów niezbędna była budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów, w celu bezpośredniego doprowadzenia energii z elektrowni Kozienice.czerwiec 2017

Koniec prac

Wykonawca zakończył prace związane z budową linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów. Ostatni etap dotyczył wpięcia linii do stacji elektroenergetycznej w Kozienicach. W najbliższym czasie odbędą testy i próby przed uruchomieniem linii 400 kV.

Akutalności czerwiec 2017 Akutalności czerwiec 2017
Akutalności czerwiec 2017maj 2017

Zdjęcia z gminy Wiśniew

Wykonawca zakończył prace budowlane. Oto fragment linii 400 kV w gminie Wiśniew.

Akutalności maj 2017 Akutalności maj 2017
Akutalności maj 2017marzec 2017

Koniec prac budowlanych

Zakończono wszystkie prace budowlane. Wykonawca czeka jedynie na zakończenie rozbudowy SE Siedlce Ujrzanów i SE Kozienice, by móc linię wprowadzić do obu stacji. Rozpoczęły się prace porządkowe oraz naprawy dróg dojazdowych.luty 2017

Montaż przewodów odgromowych i odstraszaczy dla ptaków

Trwają prace związane z budową linii 400 kV. Wykonawca prowadzi montaż przewodów odgromowych zapewniających bezpieczne użytkowanie linii oraz montuje odstraszacze dla ptaków. Do tej pory na 225 słupów wybudowano 224. Gotowe są wszystkie fundamenty.styczeń 2017

Trwają prace związane z budową linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów

Wykonawca prowadzi montaż przewodów odgromowych zapewniających bezpieczne użytkowanie linii oraz montaż przewodów roboczych. Do tej pory na 225 słupów wybudowano już 224. Gotowe są wszystkie fundamenty.listopad 2016

Kontynuowane są prace związane z budową linii 400 kV. Na 225 słupów wybudowano ich 224. Gotowe są wszystkie fundamenty. Wykonawca prowadzi montaż przewodów roboczych.październik 2016

Trwają prace związane z budową linii 400 kV. Na 225 słupów wybudowano ich 219. Gotowe są też wszystkie fundamenty. Wykonawca prowadzi montaż przewodów roboczych.wrzesień 2016

Trwają prace związane z budową linii 400 kV. Na 225 słupów wybudowano ich już 185. Gotowych jest także 211 fundamentów. Wykonawca kontynuuje montaż przewodów roboczych.

Akutalności wrzesień 2016    Akutalności wrzesień 2016
Akutalności wrzesień 2016    Akutalności wrzesień 2016
Akutalności wrzesień 2016sierpień 2016

We wszystkich gminach na trasie linii 400 kV trwają prace budowlane. Do tej pory wybudowano już 200 fundamentów i postawiono na nich 133 słupy. Na całej linii będzie ich 225. Rozpoczął się też montaż przewodów roboczych.lipiec 2016

Wykonawca uzyskał pozwolenia na budowę dla całości trasy linii, czyli dla 225 słupów na długości ponad 93 kilometrów. Na 225 zaplanowanych słupów stoi ich już blisko 90.czerwiec 2016

W czerwcu odbyły się kolejne spotkania z rolnikami z gmin Zbuczyn i Wiśniew, na polach których mają być stawiane stanowiska słupowe. We wszystkich gminach wybudowano już 100 fundamentów i zamontowano na nich 50 słupów. Na całej linii będzie ich 225.maj 2016

W maju wykonawca linii wybudował 40 fundamentów oraz postawił piętnaście słupów elektroenergetycznych.

Akutalności maj 2016    Akutalności maj 2016
Akutalności maj 2016    Akutalności maj 2016
Akutalności maj 2016kwiecień 2016

Trwa budowa linii 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Na zdjęciach słupy przed montażem.

Akutalności kwiecień 2016 Akutalności kwiecień 2016
Akutalności kwiecień 2016 Akutalności kwiecień 2016
Akutalności kwiecień 2016 Akutalności kwiecień 2016marzec 2016

Rozpoczęła się budowa linii. Na zdjęciach pierwsze fundamenty pod stanowiska słupowe.

Akutalności marzec 2016 Akutalności marzec 2016
Akutalności marzec 2016 Akutalności marzec 2016
Akutalności marzec 2016luty 2016

Jest decyzja środowiskowa dla inwestycji

Wykonawca linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów uzyskał decyzję środowiskową dla inwestycji, a także pozwolenie na budowę dla ponad połowy - 128 słupów z 224, jakie będą podtrzymywać przewody linii.luty 2016

Wykonawca linii 400 kV rozpoczął demontaż linii 220 kV relacji Kozienice – Siedlce. W lutym przystąpił do prac na terenie gminy Stoczek Łukowski.grudzień 2015

Trwają wizyty, jakie przedstawiciele Wykonawcy składają właścicielom działek na trasie linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów w celu przedstawienia projektu umowy dotyczącej prawa służebności przesyłu. Rokowania z właścicielami działek w gminach objętych inwestycją przewiduje się prowadzić do czerwca 2016 r.29.09.2015

Uchwalenie planu w Stoczku Łukowskim

Radni uchwałą nr XII/73/15 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne gmina Stoczek Łukowski, opracowany dla linii elektroenergetycznej 400 kV.25.09.2015

Uchwalenie planu w Maciejowicach

Radni uchwałą nr X/66/2015 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice, opracowany dla linii elektroenergetycznej 400 kV.4.08.2015

Stoczek Łukowski – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Rosy, Toczyska, Zgórznica, Wólka Poznańska, Jamielne, Stara Prawda, Nowa Prawda, Kienkówka, Jagodne gmina Stoczek Łukowski oraz zadać pytania autorowi opracowania.11.08.2015

Ograniczenia w dostawach prądu

W związku z niesłabnącymi upałami oraz obniżeniem się poziomu wód w rzekach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. od poniedziałku wprowadziły ograniczenia w dostawach i poborze energii w całym kraju. O oszczędność w zużyciu prądu zaapelowała także premier Ewa Kopacz, a we wtorek rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczenia w dostawach prądu w sierpniu dotknęły 1600 przedsiębiorstw. Ograniczenia nie dotyczą indywidualnych odbiorców oraz instytucji takich, jak szpitale.
Na wtorkowej konferencji prasowej wicepremier Janusz Piechociński i prezes PSE Henryk Majchrzak zapewnili, że system dostaw w Polsce jest stabilny, a ograniczenia mogą zniknąć w związku z uruchomieniem największego w kraju bloku energetycznego (o mocy 850 MW) w Bełchatowie.28.07.2015

Uchwalenie Studium w Stoczku Łukowskim

Radni uchwałą nr X/57/15 jednogłośnie przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stoczek Łukowski, które uwzględnia przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.24.07.2015

Uchwalenie Studium w Maciejowicach

Radni uchwałą nr VIII/53/2015 jednogłośnie przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Maciejowice, które uwzględnia przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.18.06.2015

Maciejowice – dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie Studium

W trakcie ponownej dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, który uwzględnia linię elektroenergetyczną 400 kV. Ponowne wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu związane jest ze zmianą zasięgów obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.18.06.2015

Maciejowice – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie ponownej dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antonówka Wilczkowska, Antonówka Świerżowska gmina Maciejowice, opracowanego dla linii elektroenergetycznej 400 kV, oraz zadać pytania autorowi opracowania. Ponowne wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu związane jest ze zmianą zasięgów obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.22.05.2015

Uchwalenie planu w Zbuczynie

Radni uchwałą nr IX/67/2015 jednogłośnie przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi - Rętki gm. Zbuczyn – część H, uwzględniający linię elektroenergetyczną 400 kV.10.04.2015

Uchwalenie planu w Wiśniewie

Radni uchwałą nr V/27/2015 jednogłośnie przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki – gmina Wiśniew.20.03.2015

Stoczek Łukowski – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski. Autor projektu omówił procedurę planistyczną związaną z tworzeniem opracowania planistycznego i przedstawił projekt Studium uwzględniający linię elektroenergetyczną 400 kV.17.03.2015

Maciejowice – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antonówka Wilczkowska, Antonówka Świerżowska gmina Maciejowice, opracowanego dla linii elektroenergetycznej 400 kV, oraz zadać pytania autorowi opracowania.13.03.2015

Uchwalenie Planu w Kozienicach

Radni uchwałą Nr VI/38/2015 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne, Gmina Kozienice, który uwzględnia linie elektroenergetyczną 400 kV.26.02.2015

Zbuczyn – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

Podczas dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „H”, opracowanego dla linii elektroenergetycznej 400kV, oraz zadać pytania autorowi opracowania.26.02.2015

Uchwalenie Planu w gminie Wodynie

Radni uchwałą Nr IV/29/15 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębu geodezyjnego Helenów, gm. Wodynie.26.02.2015

Uchwalenie Studium w Wiśniewie

Radni uchwałą Nr IV/21/2015 jednogłośnie przyjęli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew, które uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.24.02.2015

Maciejowice – dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie Studium

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice. Autor projektu omówił procedurę planistyczną związaną z tworzeniem opracowania planistycznego i przedstawił projekt Studium uwzględniający linię elektroenergetyczną 400 kV.10.02.2015

Uchwalenie Planu w Miastkowie Kościelnym

Radni uchwałą Nr IV/23/2015 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadły w gminie Miastków Kościelny.28.01.2015

Uchwalenie Planu w Sobolewie

Radni uchwałą Nr VI/20/2015 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice-Siedlce Ujrzanów” obejmujący obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew.12.01.2015

Kozienice – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

Podczas dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne, gmina Kozienice oraz zadać pytania autorowi opracowania.29.12.2014

Uchwalenie Studium w Miastkowie Kościelnym

Radni uchwałą Nr III/12/2014 jednogłośnie przyjęli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastków Kościelny, które uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.29.12.2014

Uchwalenie Planu w Domanicach

Radni uchwałą Nr III/11/2014 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części wsi Śmiary-Kolonia, Domanice, Zażelazna, Kopcie, Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark gminy Domanice.16.12.2014

Uchwalenie Planu w Łukowie

Radni uchwałą Nr II/16/2014 jednogłośnie przyjęli Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków dla części obrębu geodezyjnego Jata. Plan zawiera aktualne granice terenu zamkniętego, a jego uchwalenie umożliwi lokalizację na terenie gminy fragmentu linii elektroenergetycznej 400 kV.16.12.2014

Wiśniew – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki – gmina Wiśniew. Obecni na spotkaniu mieszkańcy pytali między innymi o przebieg linii elektroenergetycznej przez teren gminy, wynagrodzenia za służebność przesyłu, odszkodowania za zniszczenia gruntu, demontaż linii 220 kV. Szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania udzielił przedstawiciel Wykonawcy inwestycji.15.12.2014

Sobolew – sesja Rady Gminy

Podczas sesji Rady Gminy Radni, sołtysi oraz przybyli mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa sporządzonego dla linii elektroenergetycznej 400kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów”. Po obszernej prezentacji projektu Miejscowego planu, na pytania dotyczące między innymi dokładnej trasy linii, rekompensat dla właścicieli działek objętych inwestycją, zawieranych umów cywilno-prawnych oraz usytuowania słupów odpowiedzi udzielił przedstawiciel Wykonawcy inwestycji.11.12.2014

Uchwalenie Studium w Wodyniach

Radni uchwałą Nr II/10/14 jednogłośnie przyjęli zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie, sporządzonego dla części obrębu geodezyjnego Helenów. Studium uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.9.12.2014

Wiśniew – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew. Autor projektu omówił procedurę planistyczną związaną z tworzeniem opracowania planistycznego i przedstawił projekt zmiany Studium uwzględniający linię elektroenergetyczną 400 kV. Przebieg linii 400 kV został zaprezentowany na rysunku Studium oraz porównany z trasą istniejącej linii 220 kV, która przeznaczona jest do demontażu. Dodatkowo Wykonawca linii elektroenergetycznej objaśnił kryteria, jakimi kierował się przy wyborze trasy linii.1.12.2014

Uchwalenie Studium w Łukowie

Radni uchwałą Nr I/8/2014 jednogłośnie przyjęli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków dla części obrębu geodezyjnego Jata, które uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.13.11.2014

Łuków – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków dla części obrębu geodezyjnego Jata oraz zadać pytania autorowi opracowania.12.11.2014

Uchwalenie Studium w Domanicach

Radni uchwałą Nr XLI/239/2014 jednogłośnie przyjęli Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domanice, które uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.listopad 2014

Przedstawiciele Wykonawcy rozpoczynają wizyty w terenie w kolejnych gminach

Od połowy listopada przedstawiciele Wykonawcy linii elektroenergetycznej 400 kV rozpoczną wizyty u właścicieli działek na projektowanej trasie linii w gminach: Wiśniew, Stoczek Łukowski oraz Sobolew.
Przekażą materiały informacyjne oraz omówią warunki porozumienia.
Od grudnia odwiedzin mogą spodziewać się mieszkańcy gmin: Siedlce, Zbuczyn i Kozienice.30.10.2014

Uchwalenie Planu w Żelechowie

Radni uchwałą nr LII/370/14 jednogłośnie przyjęli Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów uwzględniający projektowaną linię 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.24.10.2014

Łuków – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków dla części obrębu geodezyjnego Jata oraz zadać pytania autorowi opracowania.24.10.2014

Sobolew – dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” obejmujący obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa oraz zadać pytania autorowi opracowania.15.10.2014

Wodynie - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie dla części obrębu geodezyjnego Helenów oraz zadać pytania autorowi opracowania.15.10.2014

Wodynie - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie dla części obrębu geodezyjnego Helenów oraz zadać pytania autorowi opracowania.14.10.2014

Miastków Kościelny - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadły oraz zadać pytania autorowi opracowania.wrzesień - październik 2014

Przedstawiciele Wykonawcy w terenie

Od pierwszych dni września przedstawiciele Wykonawcy linii elektroenergetycznej 400 kV odwiedzają właścicieli działek na projektowanej trasie linii w gminach Żelechów i Domanice. Przekazują materiały informacje oraz omawiają warunki porozumienia.
Od października odwiedzin mogą spodziewać się mieszkańcy gmin: Wodynie, Miastków Kościelny i Maciejowice.30.09.2014

Żelechów - posiedzenie Rady Miejskiej

Na Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów. Studium uwzględnia przebieg planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV.19.09.2014

Domanice - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Planu oraz zadania pytań autorowi opracowania.18.09.2014

Miastków Kościelnym - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

Podczas dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Studium oraz zadania pytań autorowi opracowania.18.09.2014

Kozienice, posiedzenie Rady Miejskiej

Rada Miejska w Kozienicach przyjęła zmianę uchwały intencyjnej dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Wilczkowice Górne, Michałówka, Świerże Górne. Zmiana uchwały, którą przyjęto jednogłośnie, polega na zmniejszeniu obszaru opracowania planu, która wynika z występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.17.09.2014

Żelechów - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami

W trakcie dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Planu. Obecni na dyskusji mieszkańcy pytali o rozmieszczenie słupów na ich działkach. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, iż posadowienie słupów wskazane jest na projektach technicznych, z którymi wszyscy właściciele działek zostaną zaznajomieni. Projektant Planu wyjaśnił, iż Plan jest aktem prawa miejscowego, na którym nie wskazuje się lokalizacji słupów, a jedynie określa przeznaczenie terenów.04.09.2014

Domanice - dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

Podczas dyskusji publicznej zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z projektem Studium oraz zadania pytań autorowi opracowania.15.08.2014

Punkty informacyjne w gminach

W urzędach dwunastu gmin objętych inwestycją udostępniono mieszkańcom punkty informacyjne. Do dyspozycji zainteresowanych budową linii i usytuowaniem jej w poszczególnych gminach są foldery na temat inwestycji.12.08.2014

W Żelechowie bez uwag

W Urzędzie Miejskim w Żelechowie odbyła się 12 sierpnia br. dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie linii 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Mieszkańcy nie zgłosili uwag do projektu.26.06.2014

Podjęcie uchwał intencyjnych w Łukowie

Radni podjęli uchwały intencyjne dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków (Uchwała Nr XLIX/331/2014) oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków (Uchwała XLIX/332/2014) dla części obrębu geodezyjnego Jata, celem wprowadzenia do obowiązujących dokumentów planistycznych aktualnych granic terenu zamkniętego (poligon wojskowy) oraz umożliwienia realizacji inwestycji.29.04.2014

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Maciejowice

Radni podjęli uchwałę (nr XXXVIII/265/2014) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antonówka Wilczkowska, Antonówka Świerżowska w gminie Maciejowice pod realizację linii 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów.28.04.2014

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Wiśniew

Rada Gminy Wiśniew podjęła uchwałę (nr XL/289/2014) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki.11.03.2014

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Wiśniewa

W budynku świetlicy m. Wiśniew-Kolonia przedstawiciele Wykonawcy spotkali się z mieszkańcami Wiśniewa. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z planowaną inwestycją. Wykonawca zaprezentował warianty przebiegu trasy linii 400 kV na terenie gminy Wiśniew, przedstawił parametry techniczne nowej linii oraz omówił jej wpływ na środowisko.27.02.2014

Uchwalenie MPZP w rejonie linii i stacji 400 kV w Ujrzanowie

Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400 kV w Ujrzanowie.21.01.2014

Konsultacje społeczne w Borkach-Wyrkach

W Zespole Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach, gm. Zbuczyn, Wykonawca spotkał się z mieszkańcami wsi Borki-Wyrki. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z planowaną inwestycją. Wykonawca przedstawił mieszkańcom projektowany przebieg nowej linii, jej dane techniczne nowej linii oraz wyjaśnił zasady przyznawania wynagrodzeń i odszkodowań dla właścicieli działek położonych w pasie technologicznym linii. Dr Marek Szuba z Politechniki Wrocławskiej omówił wpływ linii elektroenergetycznych na środowisko.29.11.2013

Kolejne spotkanie w Stoczku Łukowskim

W Urzędzie Gminy Wykonawca ponownie spotkał się z wójtem, przedstawicielem radnych i mieszkańcami wsi Zgórznica i Wólka Poznańska. Przedstawił nowy wariant trasy, uwzględniający uwagi zgłoszone podczas pierwszego spotkania.28.11.2013

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Sobolew

Radni przyjęli uchwałę (nr XXVI/204/2013) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Kępa w gminie Sobolew.28.11.2013

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Żelechów

Podczas sesji Rady Miejskiej w Żelechowie radni podjęli uchwałę (nr XL/307/2013) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.28.10.2013

Przystąpienie do sporządzenia SUiKZP i MPZP w gminie Wodynie

Na posiedzeniu Rady Gminy w Wodyniach radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.25.10.2013

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Łuków

Radni gminy podjęli uchwałę (nr XLII/257/2013) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów dla części obrębu geodezyjnego Jata.25.10.2013

Przystąpienie do sporządzenia MPZP w gminie Miastków Kościelny

Rada Gminy podjęła uchwałę (nrXXXIX/214/2013) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów dla części obrębów geodezyjnych Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadały.25.10.2013

Przystąpienie do sporządzenia SUiKZP w gminie Miastków Kościelny

Rada Gminy podjęła uchwałę (nr XXXIX/2013) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastków Kościelny.23.09.2013

Spotkanie w Stoczku Łukowskim

W Urzędzie Gminy w Stoczku Łukowskim Wykonawca spotkał się z mieszkańcami wsi Zgórznica i Wólka Poznańska. Celem spotkania były konsultacje społeczne dotyczące przebiegu linii elektroenergetycznej przez tereny obu wsi.10.09.2013 – 19.09.2013

Pierwsze spotkania

W dniach od 10 do 19 września 2013 r. odbyły się pierwsze spotkania Wykonawcy z władzami gmin, na terenie których planowana jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Celem spotkań było zapoznanie władz gmin z planowaną inwestycją oraz konsultacje dotyczące przebiegu linii w poszczególnych gminach.13.08.2013

Podpisanie umowy

W dniu 13 sierpnia 2013 r. w Konstancinie – Jeziornej została podpisana umowa pomiędzy PSE S.A. a Elfeko S.A., jako liderem konsorcjum, dotycząca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów.

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.