Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


Inwestycje celu publicznego

Zgodnie z artykułem 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez inwestycję celu publicznego rozumie się "budowę i utrzymywanie (...) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (...) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń".


Zgodnie ze wspomnianą ustawą budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów jest właśnie inwestycją celu publicznego. Oznacza to także udogodnienia w przepisach prawa, które regulują realizację inwestycji.

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Elfeko S.A.       Eltel Networks Olsztyn S.A.    SAG Elbud Gdańsk S.A.