Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


Trasa linii

Przy projektowaniu trasy linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów brano pod uwagę wiele czynników, między innymi maksymalną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz możliwość wykorzystania korytarza istniejącej linii 220 kV przy przejściu przez kompleksy leśne lub obszary zabudowane niemożliwe do racjonalnego ominięcia. Nowy projekt zakłada też ominięcie Siedlecko – Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Planowana długość odcinków linii 400 kV relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów w poszczególnych gminach

L.p.GminaPlanowana długość odcinka linii
(km)
PowiatWojewództwo
1Kozienice3,0kozienickimazowieckie
2Maciejowice11,8garwoliński
3Sobolew14,5
4Żelechów7,8
5Miastków Kościelny9,0
6Wodynie1,2siedlecki
7Domanice9,1
8Wiśniew14,4
9Zbuczyn3,6
10Siedlce0,6
11Stoczek Łukowski18,3łukowskilubelskie
12Łuków0,2
SUMA93,4

Trasa linii Kozienice – Siedlce Ujrzanów

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.