Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice – Siedlce Ujrzanów


Kwadrat
Menu start


Znaczenie projektu

Znaczenie krajowe

W ostatnich latach znacznie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną we wschodniej Polsce. Jest to związane z dynamicznym rozwojem Mazowsza oraz województwa lubelskiego i podlaskiego. Prognozy wskazują, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Konieczna jest zatem modernizacja i budowa linii przesyłowych oraz stacji elektroenergetycznych w tym regionie. To jeden z podstawowych elementów podnoszących jego atrakcyjność gospodarczą.


Obecnie wschodnia część Mazowsza, w tym aglomeracja siedlecka, zasilana jest jedną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Kozienice - Siedlce. Jest ona mocno wyeksploatowana i może pracować na napięciu nie wyższym niż 110 kV. To powoduje, że zdarzają się spadki napięcia w domowych instalacjach elektrycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do ich uszkodzeń. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych może też dojść do uszkodzenia linii i przerwania dostaw prądu, co skutkuje stratami materialnymi finansowymi zakładów przemysłowych zlokalizowanych na tym terenie.


Bezpieczeństwo energetyczne regionu nie może opierać się na jednej, istniejącej od 40 lat linii elektroenergetycznej. W Europie standardem jest zasilanie takiego obszaru przynajmniej dwoma niezależnymi połączeniami o napięciu 400 kV. Dlatego też oprócz budowanej linii 400 kV relacji Miłosna - Siedlce Ujrzanów i stacji elektroenergetycznej Ujrzanów zlokalizowanej w gminie Siedlce, niezbędna jest budowa linii 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów. Ukończenie wspomnianych inwestycji zwiększy pewność i niezawodność zasilania odbiorców energii z rejonu wschodniego Mazowsza.


Mapa - linia 400 kV Kozienice – SiedlceZnaczenie międzynarodowe

Budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów jest istotną inwestycją powstającą równolegle z międzynarodowym projektem pod nazwą "Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa". Projekt obejmuje 11 inwestycji realizowanych na terenie północno-wschodniej Polski. Dotyczy budowy lub modernizacji stacji i linii elektroenergetycznych. Zadaniem projektu jest połączenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemem przesyłowym Litwy oraz wzmocnienie polskiej sieci przesyłowej. Rozbudowa sieci przesyłowej w tym regionie kraju i zwiększenie gwarancji przesyłu energii elektrycznej stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego północno-wschodniej Polski oraz zwiększy jej atrakcyjność gospodarczą.


Mapa - połączenie energetyczne Polska - Litwa

  INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Elfeko S.A.    Eltel Networks Olsztyn S.A.SAG Elbud Gdańsk S.A.